Jak řešit běžné problémy s elektrokoly?

Se začínající cyklistickou sezónou se nám na servise hromadí zakázky a dotazy od zákazníků, kteří si koupili neznačkové elektrokolo, elektrokolo přes internet od prodejce, který nemá vlastní servis a nebo elektrokolo z druhé ruky bez záruky. 

Proto jsem se rozhodl vám připravit průvodce, který vám poskytne základní informace,  jak řešit běžné problémy s elektrokoly. Článek může být užitečný i pro jedince, kteří vlastní kvalitní elektrokolo, ale způsobili si problém na základě vlastní nedbalosti nebo neznalosti. 

Řešení problémů s baterií elektrokola

Baterie je kritickou součástí elektrokola a jakákoli její drobná porucha zpravidla ovlivní chod elektrokola. Proto vždy nejprve zkontrolujte baterii, když elektrokolo nereaguje. Ušetříte si tak spoustu problémů. Existují však různé aspekty baterie elektrického kola, na které byste se měli zaměřit.

Napětí baterie

Pokud není baterie nabitá nebo není správně funkční, LED dioda  na ovládacím panelu nebo displej se nerozsvítí. Ke kontrole úrovně napětí baterie můžete použít také voltmetr, a to přes kladný a záporný pól. Pokud je údaj o napětí nízký, může to také znamenat, že elektrokolo nebylo dlouho nabíjeno. Měli byste tedy baterii ihned připojit na nabíječku. Pokud nedojde k žádné pozitivní změně, je s největší pravděpodobností nutné baterii vyměnit.

Pozornost byste měli věnovat také době, po kterou je baterie plně nabitá. Pokud se baterie nabíjí déle, než je typická doba, nebo rychle ztrácí energii, bude pravděpodobně také potřeba nová baterie. Většina elektrokol se nabíjí po dobu 3-5 hodin do plného nabití. I když baterie elektrokola vyžaduje delší dobu nabíjení, nenechávejte baterii připojenou ke zdroji napájení déle než 12 hodin.

Články baterie a připojení

Pokud má baterie elektrokola jednotlivé články (například rámové baterie od některých výrobců), zkontrolujte napětí každého článku. Pokud má jeden nebo více článků výrazně nižší napětí než ostatní, může být nutné baterii vyměnit. Rovněž je třeba zkontrolovat, zda je baterie správně a bezpečně připojena k okruhu kola. Pokud jsou spoje uvolněné, může to způsobit problém s elektrokolem.

Nabíječka baterií

Můžete snadno zjistit, zda nabíječka baterie funguje, nebo ne, aniž byste potřebovali detekční nástroj. Můžete se také rozhodnout použít voltmetr, ale ověřte si, zda je údaj vyšší nebo nižší než jmenovité napětí baterie. V nejhorším případě může napětí ukazovat i nulu. V takovém případě si budete muset co nejdříve pořídit jinou nabíječku. Proto je také vhodné upřednostnit značky elektrokol, které vám umí zajistit novou baterii a nabíječku za pro vás akceptovatelnou cenu. 

Nabíjecí port

Někdy se může stát, že se vaše elektrokolo nenabije ani po připojení ke zdroji energie. V takovém případě si ověřte stav portu nabíječky baterie. Pokud se nabíječka po připojení k elektrokolu nerozsvítí, znamená to, že s největší pravděpodobností nefungují drátové spoje. Můžete také zkontrolovat napětí nabíječky elektrokola, abyste potvrdili úroveň jejího výkonu.

Údržba baterie elektrokola

Správná údržba baterie elektrického kola sníží počet problémů s odstraňováním závad a prodlouží její životnost. Níže jsou proto zdůrazněny běžné tipy pro údržbu baterie.

Skladování baterie při správné teplotě: Pokud byste baterii elektrického kola delší dobu nepoužívali, ujistěte se, že je skladována ve správných podmínkách. Vyvarujte se skladování za extrémních teplot, protože by mohlo dojít ke snížení kapacity baterie.
Používejte správnou nabíječku: Nejlepší radou je nabíjet baterii elektrického kola pomocí nabíječky dané značky. Pokud budete baterii elektrokola často nabíjet nesprávnou nabíječkou, bude to mít vliv na její životnost.
Nabíjejte baterii správně: I když baterii delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že se její energie nevybije na nulu. Současně dbejte na to, abyste baterii svého elektrokola nenabíjeli ani nadměrně, ani nedostatečně.
Čištění akumulátoru: Nezapomeňte elektrokolo čistit vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a zbytky. To je velmi důležité, pokud jste baterii skladovali delší dobu.

lovelec

Řešení problémů s motorem elektrokola

Systém motoru je další nedílnou součástí elektrického kola, ale častý problém je spojen s drátovými spoji. Pokud máte elektrokolo s motorem v zadním kole, ujistěte se, že vodiče k němu připojené nejsou uvolněné ani spálené. Pokud jsou vodiče v extrémně špatném stavu, budete si muset pořídit nové.

Pokud jsou drátové spoje v motoru vašeho elektrokola rozpojené nebo spálené, může to znamenat, že se motor často přehřívá. V takovém případě budete muset zabránit dalšímu poškození řídicí jednotky jízdního kola. Systém motoru byste měli zkontrolovat, popřípadě kontaktovat servis, jakmile si všimnete jakéhokoli mírného přerušení toku energie do motorku.

Systém asistence při šlapání s motorem

Snímače šlapání jsou na různých elektrokolech konstruovány odlišně. Některé snímače jsou umístěny v oblasti řetězového kola, zatímco jiné jsou umístěny na spodním držáku. Bez ohledu na umístění, pokud u vašeho elektrokola dojde k výpadku napájení, snímč šlapání se pravděpodobně posunul ze svého umístění. Pomocí plochého šroubováku jej můžete upevnit zpět do původní polohy. Navíc mějte na paměti, že snímač může změnit polohu polohu, když je znečištěný nebo otlučený. Proto byste měli motor svého elektrokola řádně udržovat.

 

Řešení problémů s brzdovým systémem

Brzdový systém má také důležitý význam pro stav vašeho elektrokola a úroveň bezpečnosti. Než vyjedete s elektrokolem na projížďku, zkontrolujte, zda jsou řídítka a brzdové páky dobře upevněny. 

Další důležitou součástí brzd, kterou byste měli zkontrolovat, jsou brzdové destičky a brzdové lanko. Pokud je napnutí brzdového lanka extrémně vysoké nebo nízké, nezapomeňte ho seřídit podle doporučení výrobce. Měli byste také zkontrolovat brzdové destičky, zda nevykazují známky opotřebení, a pokud je nelze opravit, okamžitě si pořiďte náhradní.

Řešení problémů s ovladacím panelem elektrokola

Řídicí jednotka je často považována za procesor operačního systému elektrokola. Vedle baterií je většinou zodpovědná za nefunkční elektrokolo. Řídicí jednotka je citlivá součást elektrokola, která přijímá signál ze všech senzorů a přenáší jej do motoru elektrokola. Jakékoli drobné odpojení nebo poškození vodiče řídicí jednotky negativně ovlivní funkci elektrokola. Proto dbejte na správné zacházení s vašim kolem. 

watt

Závěr

Investice do kvalitního elektrokola vás ušetří spoustu stresu z častých oprav. Při nákupu u renomovaných značek elektrokol vám bude poskytnuta záruka. Tato záruka je důkazem, že vám bylo prodáno kvalitní elektrokolo. Také výrobní společnost bude zodpovědná za jakékoli technické poškození, které se objeví během záruční doby. 

Například námi prodávaná značka elektrokol Lovelec poskytuje dvouletou záruku i na baterii. Nebo u elektrokol WATT měníme baterii v případě závady rovnou za nový kus. 

Většina výrobců poskytuje uživatelské příručky nebo návody, které umožňují jezdcům snadno odhalit problémy na jejich elektrokolech. Věnujte pozornost informacím v uživatelském návodu, včetně způsobů správné údržby elektrokola. Při odstraňování problémů musíte být také opatrní, abyste nezpůsobili další poškození svého elektrokola. Složité problémy konzultujte s technikem nebo odborníkem na jízdní kola.

×